Hỗ trợ 30% cho học sinh, sinh viên đóng bảo hiểm y tế

0
211

Ngày 16/8, cho biết về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở (tức là 4,5% x 1.390.000 đồng/tháng). Trong đó, học sinh, sinh viên chỉ cần đóng 70% chi phí, còn 30% còn lại sẽ được Nhà nước hỗ trợ.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho năm học 2018-2019 (12 tháng) là: 750.600 đồng. Trong đó, học sinh, sinh viên đóng 70%, tương ứng là 525.420 đồng; Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, tương ứng 225.180 đồng. Khi mức lương cơ sở thay đổi thì mức thu sẽ thay đổi tương ứng với tỷ lệ đóng như trên. Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn các phương thức đóng như: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng hoặc 12 tháng tính theo năm tài chính.

Đối với học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia bảo hiểm y tế gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia bảo hiểm y tế ngay từ đầu năm học. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 2873/BHXH-BT yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học 2018-2019.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, trong những năm qua, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với các Sở, ngành liên quan, nhất là Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hiệu quả bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Số lượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng đáng kể, từ khoảng 85% năm học 2013-2014 lên khoảng 93,5% năm học 2017 -2018. Việc cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội được triển khai quyết liệt, đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia chưa đồng đều, tại một số tỉnh, thành phố số tham gia chưa cao (mới đạt khoảng 70-80%), việc cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế còn để xảy ra sai thông tin. Đơn cử như năm học 2017-2018, trên địa bàn Hà Nội chỉ có 2 quận đạt được tỷ lệ 100% học sinh tiểu học tham gia bảo hiểm y tế, ở bậc học THCS và THPT chỉ có 1 quận đạt được tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Cá biệt có một số huyện ở ngoại thành còn có tỷ lệ học sinh các cấp tham gia bảo hiểm y tế thấp, đạt dưới 80%. Với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, vẫn còn nhiều quận huyện của Hà Nội có tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (đã có thẻ bảo hiểm y tế) rất thấp, mới đạt 20, 22%, quận huyện có tỷ lệ sinh viên tham gia bảo hiểm y tế cao nhất cũng mới chỉ đạt hơn 96%.

Để khắc phục những tồn tại và tiếp tục triển khai hiệu quả bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố báo cáo, tham mưu UBND tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên với các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn đẩy mạnh việc thực hiện bảo hiểm y tế cho sinh viên, nhất là sinh viên từ năm thứ hai trở đi; đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế để vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, chú trọng vào các nội dung về quyền lợi hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế.

Đồng thời, thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế và sắp hết hạn trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để phối hợp với các trường học vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục – Đào đạo tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật bảo hiểm y tế đến các trường học; ban hành văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ quá trình tham gia, quyền lợi hưởng, thời điểm đủ 5 năm liên tục và thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp học sinh, sinh viên đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội khi tiếp tục tham gia, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện ghi giá trị sử dụng mới của thẻ bảo hiểm y tế vào cơ sở dữ liệu và in danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (mẫu D10a-TS ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH) gửi cho các trường học, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp theo mã số bảo hiểm xã hội tiếp tục được sử dụng.

Đối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội thực hiện kê Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1-TS ban hành theo Quyết định 888/QĐ-BHXH).

Kịp thời xét duyệt và trích chuyển kinh phí thù lao thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, xác định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện theo quy định.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.